+90 216 593 09 50

Horizontal Silos

Modelnominal volume
PHS2525
PHS2626
PHS2828
PHS3838
PHS4444
PHS4848